Kad sam pokušao završiti moju vožnju kaže mi da sam u zoni Zabranjeno parkiranje. Šta da radim?

Beebee romobili moraju biti parkirani u operativnoj zoni koja je pokazana sivom bojom na karti. Postoje neke lokacije unutar Operativne zone gdje je nemoguće parkirati romobil i to su zone Zabranjeno parkiranje! Ako imate problema, ne brinite! Recite nam ID broj romobila koji se nalazi odmah ispod QR ispod koda i dajte nam Kratak opis onoga što se dogodilo.

Was this article helpful?

Related Articles