Kako se vrši dopunjavanje beebee novčanika

Plaćanje zujanja možete vršiti na dva načina. 

Prvi način je direktno plaćanje sa Vaše kartice koju ste prethodni povezali/upisali u beebee aplikaciji. Platite onoliko koliko ste potrošili. 

Drugi način plaćanja je iz Vašeg beebee novčanika, koji ste takođe povezali sa Vašom bankovnom karticom prilikom aktivacije beebee računa. Beebee novčanik dopunjavate sa bankovne kartice iznosom od 10 KM, 20 KM, 50 KM ili 100 KM. Iznos kada dođe do 0 KM potrebno je ponovo dopuniti beebee novčanik. Ako imate beebee kupon, koji ste uredno upisali u beebee aplikaciju, iznos kupona će biti dodan u Vaš novčanika.

Was this article helpful?

Related Articles