Kako se vrši dopunjavanje beebee novčanika

Plaćanje zujanja možete vršiti na dva načina. 

Prvi način plaćanja je iz Vašeg beebee novčanika, koji ste povezali sa Vašom bankovnom karticom prilikom aktivacije beebee računa. Beebee novčanik dopunjavate sa bankovne kartice iznosom od 10 KM ili 20 KM. Iznos kada dođe do 0 KM potrebno je ponovo dopuniti beebee novčanik. Ako imate beebee kupon, koji ste uredno upisali u beebee aplikaciju, iznos kupona će biti dodan u Vaš novčanika.

Drugi način je kupovina beebee kredita u vrijednostima od 10 KM, 20 KM, 50 KM ili 100 KM na svim Duhanpromet kioscima u gradu i pojedinim kioscima iNovina. Beebee kredit se dopunjava tako što ćete na licu mjesta prodavaču dati svoj kontakt broj s kojim ste kreirali beebee korisnički račun

Was this article helpful?

Related Articles