Parkiranje i zaključavanje

Nakon što završite vožnju, siđite sa romobila i otvorite aplikaciju na telefonu. 

Ako još uvijek niste završili vožnju, glavni ekran beebee aplikacije će pokazati detalje vožnje. Ako želite pauzirati vožnju, dodirnite “Pauza”. Beebee će ostati u vašem posjedu, a tarifiranje će se nastaviti po minuti. Da biste završili vašu vožnju, dodirnite “Kraj vožnje”, te fotografišite svoje parkirano vozilo. Bitna napomena, fotografija o ispravno parkiranom romobilu je i ujedno dokaz o ispravnom parkiranju romobila, u skladu sa uvjetima.

Romobil možete parkirati skoro bilo gdje unutar naše Operativne zone (unutar crvene Geofence na karti). Iako grad pripada svima, pazite na crvena područja na karti – to su zone Zabranjeno parkiranje i nećete biti u mogućnosti da parkirate romobil tamo. 

Bez obzira gdje parkirate molimo Vas, pobrinite se da romobil nije na putu za pješake i druga vozila! To znači da romobili ne blokiraju automobile, vrata, kapije ili trotoare!

Was this article helpful?

Related Articles